Sidan uppdaterad: 2009-09-25

Prislista


Hem/Nyheter

Bakgrund

Historisk bakgrund

En liten presentation av mig - En HiFi entusiast som blivit mer av en musikentusiast med tiden. Är väl närmast hjärtat - en "högtalarkonstruktör". Men har huvudsakligen drivit HiFi-butiken Tonläget i Göteborg sedan 1986. Men HiFi-möbler har nog mer gemensamt med högtalare än man först kan tro. Det handlar om olika mekaniska delar med sin egen massa, och mer eler mindre linjära fjädring och dämpning, och hur dessa samverkar. Samma sak gäller för akustiska musikinstrument!

Skälet till att jag började testa olika hyllkonstruktioner var dels att jag hade känslan av att de möbler vi kommit i kontakt med inte var helt optimala - Dessutom tenderade hyllorna att byta importör lite då och då, vilket gjorde att vi ibland inte kunde fortsätta sälja samma hylla... Men behovet av vettiga möbler i butiken har också varit en drivande kraft! Ju bättre möbel - desto tydligare blir skillnaden mellan olika apparater!

När vi skulle ha vår första musikaliska afton med CD12-spelaren kände jag mig missnöjd med de rack vi hade i lyssningsrummet. Jag bestämde mig för att ta bort dessa och plocka fram de gamla ursågade Ikea-lack borden och skillnaden var klart större än jag trott. Jag köpte in nya snygga Lack bord och de lät nästan lika bra som de gamla. Men vi hade bara plats för 4 apparater i rummet. När jag staplade eller limmade ihop flera bord så var det inte längre så bra. Nu fanns ingen återvändo. Efter ca ett halvårs testande blev första utförandet av Harmonihyllan klar. Målsättningen från början var att erhålla samma prestanda som Ikea-Lack men utan att behöva samma utrymme som 4 bord. Sedan har det mer handlat om att göra hyllan bättre, och bättre.

Man kan säga att det som har legat till grund för Harmonihyllan är erfarenheter från hembesök och installationer under de ca 25 år jag jobbat med HiFi och hembesök (före Tonläget via enskild firma). Ett enda hembesök leder kanske inte fram till några direkt slutsatser. Men med tiden får man lite av en känsla för vad som låter bra. De modifierade Ikea Lack borden var ju väldigt lätta, och från början var tanken att det måste vara lätt för att låta bra. Tunga billiga möbler lät oftast dåligt. Men det visade sig att tunga stora antika möbler ibland lät jättebra. Jag började ana materialets betydelse. Vad som är tungt eller lätt måste också ses i relation till apparatens vikt och t.ex golvets vikt. Vikten får bli det den måste bli. Men helst inte tyngre!

Anders Simonsson

Allmänna teorier och "funderingar"

Grundidéer för Harmonihyllan
  • Mekaniska störningar påverkar komponenterna i en apparat.
  • En harmonisk vibration av apparaten ger en mindre störande påverkan på musiken än en icke harmonisk, därför har ett så harmoniskt svängningsmönster som möjligt valts för de ingående delarna.

Vad kännetecknar musik? - och vad är örat mest känsligt för?
En väldigt komplex fråga, och kanske inte så viktig för vi känner svaret inom oss. Man kan säga att musik är ett konstnärligt mönster av ljud. Själva ljuden är ju oftast instrument som människan själv har finslipat på genom århundraden för att få ett verktyg som så tydligt som möjligt kan förmedla en rytm eller melodi. Rimligtvis har instrumenten och musiken i sin helhet anpassats efter vad vår hörsel är känslig för. Vi är mest känsliga för frekvensändringar som sker 4 gånger per sekund, vilket ligger nära tidsperioden för stavelser och ljuden i det talade språket, och det överensstämmer också med "vanliga" taktdelar i musiken.

Själva ljudsignalen som ju är bärare* av den musikaliska informationen ligger ju mellan 20 och 20 000 svängningar per sekund (Hz, hertz). Men frekvensen för den musikaliska informationen eller frekvensen hos "musikmönstret" (el nivåmodulationerna) är något helt annat. Grundpulsen hos musiken ligger ju ofta runt 1 Hz (1 per sekund)- verserna har en betydligt lägre frekvens, medan en snabb trumvirvel kanske kan komma upp i 100Hz? Det väsentliga är att det finns information långt under 20Hz! Det har också visat sig att vi är känsliga för mycket snabba felaktiga frekvensmodulationer som kallas jitter. Så i verkligenheten är området som har med musikåtergivning att göra - mycket större än 20-20000 Hz. De högre frekvenserna kommer inte in i samband med möbler. Däremot har möbeln mycket stor betydelse för de lägre frekvenserna där vi är känsliga för frekvensmodulation - (med andra ord lågfrekventa störningar i tonhöjd).

Musikalisk information
*) Ljudsignalen är inte enbart bärare av den musikaliska informationen, eftersom tonerna har en egen inneboende harmoni och mening så ligger en stor del av den musikaliska informationen inom själva tonområdet!

"överkurs av en amatör"
Vad som är musikalisk information är inte helt självklart, och det är egentligen inte samma sak som själva musikmönstret, eller modulationerna som vi kan kalla det - om vi har t.ex en konstant rytm från t.ex en trummaskin, så är ju varje takt helt förutsägbar, och det betyder att en ny takt egentligen inte innehåller någon information - information blir det först när det blir en avvikelse från det förutsägbara, dvs de små tidsfel en verklig trummis förmodligen skapar sväng, feeling och samspel med. Inom själva melodin är de toner som är mest oväntade de som innehåller mest information - t.ex om du har 3 lika toner följt av en annan ton, blir denna klart mer intressant. Ju mer komplext det matematiska förhållandet är mellan den nya tonen och de föregående, desto mer dramatisk och informationsrik blir den. Men detta är att sväva ut lite väl långt...


stor bild

I diagrammen ovan som bara är grovt principiella, och säkert delvis felaktiga vill jag bara åskådliggöra hur stort frekvensområde musik berör när vi tar hänsyn till de musikaliska händelserna (nivåmodulationerna i musiken).

Hur kan vissa HiFi-möbler låta fint men tråkigt?
En möbel där man rensat tonområdet på störningar. Men man har inte tagit hänsyn till lågfrekventa störningar som både apparaterna och vårat musiköra är känsliga för.. Musiken kan då låta rent och fint men mekanisk, och musiken blir svår att ta till sig.
Hur kan vissa HiFi-möbler låta svängigt men entonigt?
Ej helt utrett - och jag har själv hamnat här med vissa prototyper.. troligen för mycket optimering i "rytmområdet", men mer störningar i övriga områden.?