Kompakthyllor

Munin
plant topphyllplan

Yggdrasil

Idun
Sleipner bottenhyllplan
Schabrak bottenhyllplan

Fullbreddshyllor

Oden
Tor
Mimer

Sleipner W bottenhyllplan
Schabrak W bottenhyllplan


Träslag

Vanliga frågor
Bakgrund
Specifikation
Bilder

Kundzon
Montering mm


Prislista
Kontakta oss
Återförsäljare


Hem/Nyheter
Harmonihyllan är en flexibel moduluppbyggd HiFi-hylla av hög klass. Melodi och rytm är det som har prioriterats. Harmonihyllan Oden består av handbyggda hyllplan i massivt stavträ. Mellan hyllplanen sitter 4 solida aluminiumdistanser som spänns fast med kraftiga gängstångsbitar, och som hålls i spänn med hjälp av fjäderbrickor. I nedersta hyllan monteras spikfötter i kraftiga muffar. (för fina trägolv finns t.ex Skeet golvskydd)

Man kan blanda hyllplan med vissa restriktioner. Bästa hyllplan skall vara överst och hela hyllan kan förbättras med ett isolatonshyllplan i botten där ingen apparat för stå. Isolationshyllplanet absorberar störningar som annars skulle gått vidare upp i hyllan.


Kompakthyllor

I butiken där Harmonihyllan har utvecklats är nästan alla apparater smalare än den klassiska standarden. Undantaget är Skivspelaren! Våra kompakthyllor har maximal apparatbredd på 40 cm! Undantaget topphyllplanet Munin.

Yggdrasil och Idun

Kompakthyllan har dragit nytta av alla de erfarenheter vi fått från fullbreddshyllorna sedan 1999 och erbjuder en ännu bättre musikåtergivning för pengarna åtminstone för lite mindre apparater som t.ex Linn Klimax och Lejonklou.

Ovan till vänster har vi en hylla i vitlaserad gran med ett Idun hyllplan överst och där under tre Yggdrasil hyllplan och ett Sleipner isolationshyllplan i botten. Detta är en av våra rekommenderade kombinationer.

Munin

Topphyllplan avpassat för bredare apparater såsom en skivspelare. Men lämpligt även för andra apparater där bästa möjliga prestanda är viktig.

Sleipner & Schabrak Isolationsbottenhyllplan

Isolationshyllplan som förbättrar hela hyllan genom att avleda vibrationer. På Sleipner kan man inte placera någon apparat. Medan Schabrak har ungefär samma prestandafunktion för hyllan samtidigt som man kan placera en apparat på hyllplanet.

Sleipner eller Schabrak är den viktigaste uppgraderingen av en Yggdrasilhylla i grundutförande och bör prioriteras före Idun.

Det går enkelt att bygga om en Sleipner till Schabrak.

Fullbreddshyllor

Oden Silver är kanske vår mest prisvärda hylla. Hyllplanen är i utvald gran vilket innebär en grovare finish, och enbart alternativen vitlaserad eller svart. Vanlig Oden finns i körsbär, svartbetsad Ask, vaxad björk, vaxad ek. Eller special enligt dina önskemål! Mimer är vår bästa hylla i urfräst aluminium och med en vibrationsfälla i gran. Det fungerar Bra att ha t.ex 1-2 Mimer överst i en hylla med resten Oden. Tor är vår mellanmodell

Mimer

Vår bästa fullbreddshylla - Överst där apparaten placeras ett hyllplan i urfräst aluminium, och under detta hyllplan ett tunt vibrations- absorberande hyllplan i utvalt massivträ. Jämfört med Tor blir musik- återgivningen tydligare och mer nyanserad. Dessutom är den mer tålig för stötar från sidan.

 • Aktuell version Mimer K - Mer info och historik.
 • Tor

  Vår mellanmodell - I princip ett Odenhyllplan som kombinerats med ett tunt underhyllplan (som vibrations- absorbent) - också det hyllplanet av samma kvalitet. Jämfört med Oden blir musiken bl.a rytmiskt ännu tajtare. Att uppgradera ett hyllplan från Oden till Tor är väldigt prisvärt. Återgivningen blir inte riktigt lika harmonisk och nyanserad som med Mimer. Men tajthet och driv ligger väldigt nära Mimer 1.

 • Aktuell version: 1.0 - Mer info och historik.
 • Oden

  Även om Oden som du ser ovan är vår enklaste hylla så handlar det om utvalt massivträ och samma solida aluminium- distanser som våra mer påkostade hyllor. Vi har provat fabrikstillverkade hyllplan men det låter märkbart sämre. Vi vågar påstå att jämfört med flertalet HiFi-hyllor blir återgivningen mer harmonisk och mer engagerande med Harmonihyllan Oden. Dessutom är den uppgraderingsbar till Tor och Mimer.

 • Aktuell version: 2.5 - Mer info och historik.

  Vi erbjuder även ett Harmonihylle-kit där du själv ordnar trähyllorna till din Oden hylla.

 • Flexibelt system

  Bortsett från bottenhyllplanet så kan du byta plats på hyllplan, lägga till, uppgradera, eller ta bort hyllplan. Istället för en hög hylla kan du bygga om den till 2 låga hyllor (kräver bara ett nytt bottenhyllplan)