HTML5Hem

Botten-hyllplan optioner

Du kan ha både Oden och Tor som bottenhyllplan, och placera apparater på dessa hyllplan.

Men du kan förbättra prestandan på hyllan med ett Sleipner W bottenhyllplan. Men du kan inte ställa någon apparat på ett Sleipner bottenhyllplan!

Man kan även optimera Sleipner med lite dämpmaterial (i en kudde för syns skull).