HTML5Hem

Mimer K

Vår bästa hylla - Överst där apparaten placeras ett hyllplan i urfräst aluminium, och under detta hyllplan ett tunt vibrations-absorberande hyllplan i utvald gran. Vitlaserad gran är standard.

Mimer K presterar extra bra ihop med Sleipner W bottenhyllplan.

Mimer K måste alltid vara överst i en hylla.

Vi hade under många år pratat om att det kanske skulle vara bra med hyllplan i urfräst aluminium. När vi sedan började att testa så kom vi egentligen inte längre än med trähyllplan. Det var först när vi kombinerade dessa två som vi gjorde de framsteg som ledde till "Mimer".