HTML5Hem

Idun

Idun är en uppgradering från Yggdrasil. Idun har ett tunt underhyllplan som fungerar som en vibrationsfälla.

Återgivningen blir en aning tajtare med Idun jämfört med Yggdrasil.

Notera att om du har höga estetiska krav, kanske du inte skall välja Idun pga att trähyllplanen med tiden kan slå sig på lite olika sätt.