HTML5Hem

MYT

MYT står för "Mimer Yggdrasil (plan) Top". MYT kan vara vårt bästa hyllplan.

MYT har ett tunt vibrationshyllplan i gran och en yttre del i urfräst aluminium.