Sidan uppdaterad: 2011-03-15

Prislista


Hem/Nyheter

Tor

Vår mellanmodell - Tor är helt enkelt ett Oden 2.5 hyllplan som uppgraderats med ett vibrationshyllplan från Mimer 1.

Jämfört med Oden blir musiken rytmiskt ännu tajtare, och tydligare. Tor är också likt Mimer mer stabil i sidled.


Historik

0.9 Introducerad hösten 2009

1.0 December 2009

Efter en del tester med olika brickor och olika dämpning så släpper vi den färdiga Tor, Nu en 3+1 Tor/Mimer hylla på demo på Tonläget. Men inom kort på fler ställen. Estetiskt blir det bäst om båda hyllplanen tillverkas samtidigt. Det gamla Odenhyllplanet som blir över kan man ju använda till att uppgradera det nedersta hyllplanet till Tor.

Tester med vibrationshyllplan från Mimer 3

Att kombinera en överskiva i björk med tunn underskiva av gran visade sig fungera dåligt. Det verkar som att Tor fungerar bäst med samma träslag "över och under".

Tor Silver Mars 2012

Tor Silver med vit eller svartlaserade hyllplan av gran. En viss förbättring jämfört med björk. Dessutom är underhyllplanet passande för Mimer 3 om man vill uppgradera.