Sidan uppdaterad: 2014-09-04

Prislista


Hem/Nyheter

Mimer K

Vår bästa hylla - Överst där apparaten placeras ett hyllplan i urfräst aluminium, och under detta hyllplan ett tunt vibrationsabsorberande hyllplan i utvald gran. Vitlaserad gran är standard.

Mimer K presterar extra bra ihop med K-referensbottenhyllplan.

Mimer K måste alltid vara överst i en hylla.

Liten filmsnutt från tillverkningen (spara på datorn och spela sedan)


Historik

1.0 Introducerad hösten 2007

Vi hade under många år pratat om att det kanske skulle vara bra med hyllplan i urfräst aluminium. När vi sedan började att testa så kom vi egentligen inte längre än med trähyllplan. Det var först när vi kombinerade dessa två som vi gjorde de framsteg som ledde till "Mimer". Bilden till höger visar den urfrästa undersidan, som normalt är dold av det underliggande tunna trähyllplanet. Ungefär 80% av det ursprungliga materialet är borttaget. Men sparas och återvinnes.

1.5 2008

Dämpmaterial ändrat från fårull till syntetiskt av samma typ som det man ofta finner i högtalare. Fårull påverkades av luftfuktighet. Dessutom tog det lång tid innan det hade stabiliserats efter transport.

2.1 December 2009

Dämpkuddar utbytta mot plattor av gummi på ovansidan och plattor av plastfilm på undersidan av trähyllplanet. Införandet av stäm-plastfilm på aluminumhyllplanet.

Den slingriga vägen till Mimer 2..

2.2 Januari 2010

Byte av brickor mellan trähyllplan och alumiumhyllplan. Reslutat en mer behaglig och mer nyanserad återgivning.

2.3 Februari 2010

25% av dämpningen från Mimer 1.5 återinförd. Resultatet en karaktär mer som Mimer 1.5 och bl.a en tajtare basåtergivning. Sammanfattningsvis: Dämpning/instämmning på 3 ställen - små dämpplattor på trähyllplanet, plastfilmsbitar i aluminiumhyllplanets urfräsningar, och mycket små dämpkuddar som kläms fast mellan trä och aluminiumhyllplanet.

Förbättringar jämfört med Mimer 1.5

 • Mer nyanserad musikåtergivning
 • Mindre känslig för ändringar i luftfuktighet
 • Mindre känslig för apparatfötternas placering

  Mimer 3.1 - April 2011

  Vibrationshyllplan i utvald gran.
 • Enklare konstruktion (inga plastdelar)
 • Bättre flyt och rytm
 • Tydligare toner
 • Mindre "dämpad" återgivning.
 • Väl testad fn i 30-80% rel luftfuktighet.

  Mimer K - hösten 2013

  Mimer K är den största förändringen sedan Mimer kom och kan väl sägas vara ett helt nytt hyllplan även om det bygger på tidigare Mimer. Mimer K är betydligt mer fjädrande och isolerar från störningar inom ett större frekvensområde. Musiken låter därför bara mer rätt. Mimer 3 finns tillsvidare kvar som bottenhyllplan och alternativ för tunga apparater.

 • Ytterligare urfräsning i aluminiumhyllplanet.
 • Tunnare delvis dolt trähyllplan.
 • Musiken blir midre stel och mer naturlig.
 • Kan faktiskt demonstreras med inspelade filer- fråga!

  Mimer K version 2 September 2014

  • Uppborrade hål till 10mm
  • Dämpplatta i mitten av al-hyllplanet
  • Option K-bottenhyllplan
  Bättre.