Sidan uppdaterad: 2011-03-12

Hem/Nyheter

Vanliga frågor


Är hyllan svår att montera själv?
Oden: Den består av många delar. Men om man går lugnt till väga och kollar att man gjort varje hyllplan rätt innan man bygger vidare till nästa så brukar det inte vara några problem. Monteringsanvisning endast på svenska fn dock.

Mimer: Kan vara lite krångligare att få ihop metall och trähyllplan. Planer finns för att förenkla.

Kan hyllan skickas monterad till mig?
Fråga - vi har haft vissa problem med frakter av färdigmonterade hyllor.
Monteringsanvisning?
Monteringsanvisning bifogas vid leverans, och finns även tillgänglig på vår lösenordskyddade kundzon.
Under vilka förutsättningar fungerar hyllan bra?
Hyllan är utvecklad med ett stabilt golv med träbeläggning. Med ett svajigt golv fungerar det ibland mindre bra med skivspelare på hyllan. Vi rekommenderar då väggmontering med t.ex Quadraspires vägghylla.
Hur kan Harmonihyllan vara optimerad både för en LP12:a och en DS?
Den är inte direkt optimerad för någon speciell apparat - utan snarare för en "elektro-mekanisk apparat som spelar musik" Även en DS består av mekaniska komponenter - inte minst kristalloscillatorn. Men alla komponenter består av olika (mycket små) mekaniska delar och när dessa utsätts för vibrationer påverkas musiken. En skivspelare , eller en CD-spelare är dock mer känslig än en DS, och i praktiken har skivspelare, CD-spelare, förstärkare, och nätdelar använts vid utvecklingen. De flesta apparater reagerar förvånansvärt lika på förändringar av hyllan.

Det som ev skulle kunna anpassas är dämpningen i Mimerhyllplanet. Men den optimala dämpningen är tämligen lika för olika apparater. Harmonihyllan är inte optimerad för skivspelare i kombination med svajigt golv. I det flesta fall fungerar det dock bra.

Kommer det någon vägghylla?
Troligen inte. Förmodligen skulle den bli orimligt dyr pga små kvantiteter. Det närmaste är Mimer ISO som är i Beta-version, och som är en isolationsplattform som kan placeras på en befintlig vägghylla, eller på vilken vanlig möbel som helst där den får plats. Mer info: Mimer ISO
Är det inte bättre med ett separat bord för skivspelaren?
- Möjligen men inte självklart. Harmonihyllan är optimerad för bästa möjliga prestanda på fjärde hyllplanet. De undre hyllplanen har en viss störningsabsorberande funktion, och det nedersta hyllplanet är därför klart sämst. Kvaliteten på apparaterna under t.ex en skivspelare påverkar i viss mån. Knappar som kan skramla och vibrationer från t.ex nätdelar kan påverka. Om man har två hyllor kan man placera de apparater som stör mest i den andra hyllan, och även ha någon eller några tomma hyllplan under skivspelaren. Självklart är en möbel med flera apparater alltid en form av kompromiss mellan prestanda och utrymmeskrav. Jag har noterat ett visst intresse för ett optimerat skivspelarbord! Kunde man få det att fungera även på svajiga golv vore det ännu mer motiverat.
Hur mycket bättre är Mimer?
Du bör lyssna själv! Frågan är hur nära Tor är den första versionen av Mimer?
Hur blir en blandning av Mimer och Oden eller Tor?
Detta är inte helt utrett. Det översta Mimerhyllplanet i en 1+3 hylla är i det närmaste lika bra som det översta i en komplett Mimerhylla. Mimerhyllplanen bidrar till ökad vridstyvhet hos hyllan vilket är en liten fördel. Vi har ej noterat någon påverkan av Odenhyllplanens kvalitet när de kombineras med ett Mimerhyllplan, det väsentliga är (åtminstone i normalfallet) den totala förbättringen. 3 Tor + 1 Mimer fungerar väldigt bra.
Skillnad i ljud mellan träslag?
Tidigare har allt utvecklingsarbete varit med björk. Björk valdes från början pga av hög styvhet i förhållande till vikt. Dessutom är det ett träslag vi inte behöver hämta på andra sidan jordklotet.

Vi har gjort vissa lyssningstester, och vi betraktar tillsvidare våra egna björkhyllplan som referens. Vi kommer därför att erbjuda en svart björk och en helt vit björk utöver den normalvaxade och vitvaxade björken (träfärgen lyser igenom).

För de underliggande vibrationshyllplanen hos Mimer har vi fått positiva resultat med utvald gran. Detta är ett väldigt lätt träslag som är villigt att ta upp vibrationer, och som ju är vanligt i musikinstrument. Gran använder vi även i den lilla hyllan Yggdrasil.

Varför består den av över 100 delar?
Det var inte meningen! Det har bara tillkommit efter hand. Men om en del har tveksam funktion väljer vi att ta bort delen, så målsättningen är att inte ha någon onödig del i hyllan!
Varför är Mimer så odämpad och resonant?
En tom Mimerhylla är tämligen resonant och odämpad. Detta pga att dämpningen hos mimer är optimerad ihop apparaters gummifötter. Hur länge en tom hylla "ringer" är också ett mått på hur väl den är isolerad från omvärlden - om energi inte vill gå ut så vill den inte heller gå in i hyllan.
Om man inte vill låta spikfötterna gå ner i golvet?
Om golvet är av hårt trä låter det bäst att låta spikfötterna går ner i golvet. Men t.ex Linn skeet fungerar bra och det blir bara en aning sämre.
Varför är Odenhyllan inte stabil?
Svikten är helt enkelt optimerad lyssningsmässigt för att inte leda in så mycket vibrationer i hyllplanen. Mimerhyllan är stabilare pga att sargen på aluminiumhyllplanen styvar upp hela hyllan.
Hur ofta behöver hyllan efterdragas?
Första gången dagen efter ihopmontering, därefter 1 vecka, 1 månad, 6 månader och därefter 1 gång/år.
Hyllplanen är inte helt plana!?
Vi är medvetna om detta, och det beror på slumpmässig samverkan av de olika hyllplanens träskivor. Man kan behöva sätta lite eltejp under någon fot på apparaten för att den skall stå optimalt. Själva apparaten är inte heller alltid helt plan!
Ytfinish? Skönhetsfel?
Harmonihyllan består av natureloxerad aluminium och massivträ. Mindre skönhetsfel hos råmaterialet är synliga - Men man kan välja att vända hyllplan på olika sätt och t.ex placera de snyggaste distanserna på framsidan.